BYTOVÉ OBJEKTY

Projekty vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a plynovodu pro bytové objekty od rodinných domů až po rozsáhlé bytové komplexy. Komplexní projekty jsou zpracovány včetně přípojek, navazujících inženýrských sítí, ohřevu teplé vody, retencí na využití dešťových vod.

OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY

Projekty vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a plynovodu pro administrativní objekty všech velikostí a typů. Komplexní projekty jsou zpracovány včetně přípojek, navazujících inženýrských sítí, ohřevu teplé vody, retencí na využití dešťových vod, zpětné využití šedých vod atd.

HOTELY, LÁZEŇSKÉ DOMY, REKREAČNÍ OBJEKTY

Projekty vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a plynovodu pro objekty všech typů a celé areály. Komplexní projekty jsou zpracovány včetně přípojek, navazujících inženýrských sítí, technologických a okrasných souborů, balneoprovozů, wellnes atd.

ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT

Ucelené projekty vodohospodářské části areálů čerpacích stanic pohonných hmot zahrnují vždy odvodnění areálu a jednotlivých objektů, celkový rozvod vodovodu, řešení technologického zařízení myček automobilů včetně ČOV.

Realizované čerpací stanice :

RESTAURACE Mc DONALD´ S

Projekty samostatně stojících i vestavěných restaurací Mc Donald´s řeší vnitřní rozvody včetně technologických zařízení pro specifické potřeby tohoto provozu(změkčování vody na různé stupně pro výrobu ledu, postmix atd., odlučovače tuků). U vestavěných provozoven je řešeno napojení na rozvody objektu, u samostatných staveb inženýrské sítě v areálu včetně odvodnění parkovišť, odlučovačů ropných látek atd.

Realizované objekty Mc Donald´s:

PRŮMYSLOVÉ AREÁLY

Projekty průmyslových areálů řeší komplexně vodohospodářskou část výrobních, montážních, skladových a ostatních celků. Součástí projektů je návrh zásobování vodou, odvodnění splaškových a dešťových vod dle místních podmínek do veřejné kanalizace, nebo do recipientu, včetně čistírny odpadních vod, retencí a všech nutných objektů, a dále kompletní plynofikace areálu. Pro jednotlivé stavební objekty v areálu jsou řešeny komplexní projekty ZTI.

Projekty:

OBCHODNÍ CENTRA A AREÁLY

Projekty obchodně zábavních areálů řeší komplexně vodohospodářskou část v těchto ucelených souborech. Součástí projektů je návrh zásobování vodou z veřejného vodovodu, nebo z vlastního zdroje, odvodnění splaškových a dešťových vod dle místních podmínek do veřejné kanalizace, nebo do recipientu, včetně čistírny odpadních vod, retencí a všech nutných objektů, a dále kompletní plynofikace areálu.

Pro jednotlivé stavební objekty v areálu jsou řešeny komplexní projekty ZTI, tj. vnitřní vodovod, kanalizace, plynovod, požární rozvody vč. technických vybavení pro restaurační provozy, pekárny, provozy zpracování masa v supermarketech, multikina atd.

Projekty:

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A NEMOCNICE

Projekty řeší komplexně vodohospodářskou část areálů a vnitřní rozvody v objektech vč. napojení speciálních zdravotnických technologií. Součástí je úpravy vody, likvidace nebezpečných odpadních vod z radioaktivních provozů, ochrana proti bakteriím Legionella pneumophila atd.

Projekty:

DOPRAVNÍ STAVBY A LETIŠTĚ

Komplexní projekty vodohospodářské části dopravních staveb jako jsou komunikace, cyklostezky, parkoviště, logistické terminály, letiště všech velikostí, mosty atd. Projekty jsou realizovány jako součást dlouhodobé úspěšné spolupráce s odbornými ateliéry dopravních staveb(AGA-Letiště, AF-CityPlan, VIN Consult apod.) a řeší vždy kompletní vodohospodářskou část a ZTI v jednotlivých stavebních objektech.

Projekty: