Atavis s.r.o.

atelier vodohospodářských a inženýrských staveb

Jeremenkova 88
140 00 Praha 4

email: avis@atavis.cz


IČO: 26742985
DIČ: CZ26742985
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90941

Spojení:

Kancelář avis@atavis.cz
Petr Špaček 603 443 748 petr.spacek@atavis.cz
Miloš Svoboda 603 443 761 milos.svoboda@atavis.cz
Milan Menšík 774 444 129 milan.mensik@atavis.cz
Jiří Dydovič 733 738 358 jiri.dydovic@atavis.cz
Tomáš Pastrňák 774 444 569 tomas.pastrnak@atavis.cz