•  

Hlavním předmětem práce ateliéru je projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, zaměřená na vodohospodářské stavby a vnitřní instalace v budovách. Projekty zdravotně technických instalací navrhujeme pro objekty bytové výstavby, technické vybavenosti, průmyslové výrobní objekty, čerpací stanice pohonných hmot, polyfunkční objekty, atd. Zvláštní skupinu tvoří projekty velkých obchodně zábavních center, kterých náš ateliér v posledních 15 letech navrhoval celou řadu, vždy s komplexním řešením navazujících vodohospodářských objektů a inženýrských sítí.


Všechny tyto projektové práce zajišťujeme ve stupních od územně plánovací dokumentace až po realizační projekty včetně dozoru na stavbě.


Náplní projektů jsou zejména: