Projektový ateliér Atavis s.r.o. byl založen 1.1.2003 transformací z původního sdružení fyzických osob, působícího pod názvem A.V.I.S. od roku 1993. Základní náplní práce je od počátku projektová činnost v oboru vodohospodářských staveb, inženýrských sítí a rozvodů zdravotně technických instalací.

Zakladateli s 50 % podílem a stejnými právy a závazky jsou:

Projektováním se zabýváme již mnoho let, před rokem 1989 ve státních projektových ústavech (KPÚ, Hutní projekt), pak následovalo krátké období samostatné práce od roku 1993 se postupně skupina rozšiřovala a vyvíjela do dnešní podoby. Pracovní team tvoří 5 stálých zaměstnanců, doplňovaných dle potřeby stálými externími spolupracovníky. Tato velikost se osvědčila z hlediska schopnosti zajišťování i velkých zakázek, ale zároveň jistoty udržení kvality práce a kontroly.